Dưới đây là Hồ sơ Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài đến Việt Nam:

1. Chuyên gia

STT

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

1

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động

01

2

Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời hạn 12 tháng)

01

3

Lý lịch tư pháp nước ngoài hoặc Lý lịch tư pháp Việt Nam nếu đã nhập cảnh vào Việt Nam

01

4 Bằng cấp Đại Học trở lên hoặc tương đương và có giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 3 năm cùng chức vụ và công việc dự định sẽ làm việc tại Việt Nam của doanh nghiệp ở nước ngoài. 01

5

Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài của UBND cấp tỉnh, thành hoặc quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài.

01

6

Ảnh 4cm x 6cm

04

7

Bản sao y công chứng hộ chiếu (Passport)

01

Hồ sơ pháp nhân tổ chức, doanh nghiệp (Giấy Chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh...) 01

 

2. Lao động kỹ thuật

STT

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

1

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động

01

2

Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời hạn 12 tháng)

01

3

Lý lịch tư pháp nước ngoài hoặc Lý lịch tư pháp Việt Nam nếu đã nhập cảnh vào Việt Nam

01

4 Chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm. Xác nhận kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm việc theo chuyên ngành đào tạo. 01

5

Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài của UBND cấp tỉnh, thành hoặc quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài

01

6

Ảnh 4cm x 6cm

04

7

Bản sao y công chứng hộ chiếu (Passport)

01

Hồ sơ pháp nhân tổ chức, doanh nghiệp (Giấy Chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh...) 01

 

*** Lưu ý:

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng tư pháp sang Tiếng Việt.

- Các giấy tờ pháp lý do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt.

- Trong trường hợp, Quý khách thiếu bất kỳ hồ sơ nào trong danh sách hồ sơ ở trên, hãy liên hệ Việt Uy Tín để nhận được báo giá và thời hạn hoàn thành chính xác nhất. Chúng tôi cam kết làm được tất cả các trường hợp!