Khi giấy phép lao động của người nước ngoài bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung trên giấy phép (như ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, địa chỉ làm việc…) hoặc giấy phép lao động sắp hết hạn (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày) thì Quý khách cần nộp các hồ sơ đề nghị xin cấp lại giấy phép lao động như sau:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mẫu số 08).

2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động đã được cấp (bản gốc):

a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này thì phải có các giấy tờ chứng minh nội dung cần thay đổi;

c) Trường hợp cấp lại (gia hạn) giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải cung cấp giấy chứng khám sức khỏe theo quy định và các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện là chuyên gia, nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật (bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm làm việc)

d) Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định của Nghị định mới này.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Xin cấp lại giấy phép lao động

Chú ý: Các giấy tờ quy định tại mục 3 là 01 bản photo kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực tư pháp, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch công chứng ra tiếng Việt.

Thời gian cấp lại giấy phép lao động: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ.

Cơ quan cấp lại: Sở lao động- thương binh và xã hội thuộc tỉnh hoặc thành phố hoặc các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp nơi doanh nghiệp hoạt động.

 

Thông Tin Liên Quan