Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định rộng và cụ thể hơn về chức danh là nhà quản lý, giám đốc điều hành. Do đó, những vị trí trước đây như: Trưởng phòng, Quản lý sản xuất, chủ quản.... Đối chiếu quy định mới tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP không còn phù hợp chức danh nhà quản lý hay giám đốc điều hành nữa.

Khái niệm nhà quản lý: Chủ quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, doanh nghiệp tư nhân bao gồm: Chủ doanh nghiệp, thành viên hợp doanh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết các giao dịch của công ty theo điều lệ của công ty.

Một số chức danh khi xin giấy phép lao động theo diện nhà quản lý như: Nhà quản lý-Tổng giám đốc, Nhà quản lý – Phó tổng giám đốc, Nhà quản lý – Giám đốc điều hành (khác với Chuyên gia – Giám đốc điều hành), Nhà quản lý – Giám đốc…

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho nhà Quản lý:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn 12 tháng)
  3. Phiếu lý lịch tư pháp nước ngoài và phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam (nếu đã từng cư trú tại Việt Nam)
  4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài: giấy xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành của cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài.
  5. Văn bản chứng minh là nhà quản lý của doanh nghiệp tại Việt Nam như: Có tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, hội đồng thành viên…
  6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính
  7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (nguyên cuốn)

Giấy phép lao động cho quản lý

Giấy phép lao động cho chức vụ quản lý

Các giấy tờ nước ngoài nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch thuật công chứng ra tiếng Việt

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Thông Tin Liên Quan