Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho Lao động kỹ thuật bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (mẫu số 08)
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 3. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 4. Được đào tạo tối thiếu 01 năm chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác.
 5. Bản gốc Giấy phép lao động.
 6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính, đầu để trần.
 7. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư
 8. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (nguyên cuốn)

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho nhà Quản lý bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (mẫu số 08)
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 3. Văn bản chứng minh là nhà quản lý của doanh nghiệp tại Việt Nam như: Có tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, hội đồng thành viên…
 4. Bản gốc Giấy phép lao động
 5. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính, đầu để trần.
 6. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư
 7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (nguyên cuốn)

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (mẫu số 08)
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 3. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 4. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành tương đương với vị trí xin gia hạn
 5. Bản gốc Giấy phép lao động.
 6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính, đầu để trần.
 7. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư
 8. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (nguyên cuốn)

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe của các bệnh viện theo qui định (có thời hạn 12 tháng)
 3. Phiếu lý lịch tư pháp nước ngoài và phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam (nếu đã từng cư trú tại Việt Nam)
 4. Giấy bổ nhiệm của Công ty mẹ bên nước ngoài và xác nhận tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại công mẹ
 5. Văn bản chứng minh là nhà quản lý của doanh nghiệp tại Việt Nam như: Có tên trên giấy phép văn phòng đại diện.
 6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính, đầu để trần.
 7. Sao y chứng thực hộ chiếu ( nguyên cuốn).
 8. Các giấy tờ nước ngoài nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch thuật công chứng ra tiếng Việt

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định rộng và cụ thể hơn về chức danh là nhà quản lý, giám đốc điều hành. Do đó, những vị trí trước đây như: Trưởng phòng, Quản lý sản xuất, chủ quản.... Đối chiếu quy định mới tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP không còn phù hợp chức danh nhà quản lý hay giám đốc điều hành nữa.

 

Thông Tin Liên Quan