Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho vị trí Lao động kỹ thuật

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 2. Bản sao giấy phép kinh doanh/giấy phép đầu tư
 3. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn 12 tháng)
 4. Phiếu lý lịch tư pháp nước ngoài và phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam (nếu đã từng cư trú tại Việt Nam)
 5. Được đào tạo tối thiếu 01 năm chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác.
 6. Xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo.
 7. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính mầu, đầu thẳng, không đội nón
 8. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (nguyên cuốn)

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho vị trí Giáo viên nước ngoài

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 2. Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép dạy học (nếu thuộc ngành nghề có điều kiện)
 3. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn 12 tháng)
 4. Phiếu lý lịch tư pháp nước ngoài và phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam (nếu đã từng cư trú tại Việt Nam)
 5. Văn bản xác nhận tối thiểu 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại nước ngoài đối với vị trí giáo viên cho các trường Tiểu học, THCS, THPT. (Nếu xin vị trí giáo viên cho các Trung tâm ngoại ngữ thì không cần văn bản này).
 6. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành tương đương với vị trí muốn xin.
 7. Chứng chỉ sư phạm như: Chứng chỉ đào tạo tiếng Anh, tiếng Nhật…
 8. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính mầu, đầu thẳng, không đội nón…
 9. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (nguyên cuốn).

Khi xin giấy phép lao động cho vị trí Giám đốc điều hành, Quý khách cần phân biệt rõ 2 chức danh ghi trên giấy phép lao động đó là: 

 1. Nhà quản lý – Giám đốc điều hành: Xem hộ sơ tại: Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Nhà quản lý.
 2. Chuyên gia - Giám đốc điều hành.

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho vị trí  Chuyên gia nước ngoài

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn 12 tháng)
 3. Phiếu lý lịch tư pháp nước ngoài và phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam (nếu đã từng cư trú tại Việt Nam)
 4. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài.
 5. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành tương đương với vị trí muốn xin.
 6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính mầu, đầu thẳng, không đội nón
 7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (nguyên cuốn)

Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, có 1 văn bản không thể thiếu đó là giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc hay còn gọi là giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc bên nước ngoài.

 

Thông Tin Liên Quan