Theo điều 11 của nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016 qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thời hạn của giấy phép lao động được cấp là không quá 2 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng cũng không được quá 2 năm:

Trường hợp 1: Đối với giấy phép lao động được cấp lại do giấy phép lao động bị mất, hoặc bị hỏng, hoặc thay đổi thông tin nội dung trên giấy phép lao động:

+ Thời hạn cho trường hợp này: bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Trường hợp 2: Đối với giấy phép lao động được cấp lại do hết thời hạn (tức là gia hạn giấy phép lao động):

+ Thời hạn cho trường hợp này: Không quá 02 năm

Sau khi Quý khách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, Quý khách cần tiến hành nộp hồ sơ theo quy trình như sau:

Bước 1: Ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động nộp mẫu số 1 (Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động người nước ngoài) tại Sở lao động – Thương binh và Xã hội để được Sở chấp thuận.

Việt Uy Tín là công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài hàng đầu Việt Nam. Với hơn 9 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng hơn 30 chuyên viên tư vấn nhiệt tình, Chúng tôi tự hào am hiểu rất rõ, chi tiết tất cả các vấn đề liên quan đến pháp luật giấy phép lao động tại Việt Nam.

Theo điều 12 của nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016 thì quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cụ thể như sau:

Người lao động nước ngoài có đầy đủ các điều kiện sau đây được phép làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động để làm việc lâu dài tại Việt Nam:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc (giấy chứng nhận khám sức khỏe tại các bệnh viện đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe cho người nước ngoài theo qui định của Bộ Y Tế hoặc giấy chứng nhận sức khỏe của một bệnh viện bên nước ngoài được hợp thức hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt hợp lệ).

 

Thông Tin Liên Quan