Trước khi tìm hiểu thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, Quý khách cần kiểm tra kỹ xem người nước ngoài của công ty mình có thuộc diện được miễn cấp giấy phép lao động hay không, để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016 qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì các trường hợp người lao động nước ngoài sau đây được miễn cấp giấy phép lao động, bao gồm:

 

Thông Tin Liên Quan