Thông tư liên tịch của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ban hành năm 2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam.

Thời hạn và giá trị sử dụng của thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 38, Điều 8 Luật xuất, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài số 47/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn từ 01 đến 05 năm được Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp cho người nước ngoài. 

Thông tư số 157/2015/TT-BTC quy định về mức lệ phí xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú…cho người nước ngoài được áp dụng từ ngày 15/11/2015. Đây là mức lệ phí bắt buộc phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khi làm thủ tục xin cấp.

Theo quy định, người nước ngoài sẽ được cấp thẻ tạm trú khi có giấy phép lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn của thẻ tạm trú phụ thuộc vào thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lao động. Giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 02 năm, nên thẻ tạm trú được cấp theo giấy phép lao động cũng được tối đa 02 năm.

 

Thông Tin Liên Quan