Nhà đầu tư nước ngoài đứng ra thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua vốn góp vào công ty ở Việt nam là đối tượng được cấp thẻ tạm trú từ 2 năm đến 5 năm, thời hạn thẻ tạm trú phụ thuộc vào các yếu tố như: Quy mô doanh nghiệp, tỉ lệ góp vốn, quốc tịch người nước ngoài…

Người nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam nếu không có thẻ tạm trú thì phải gia hạn visa nhiều lần hoặc xuất cảnh sau đó nhập cảnh lại để tiếp tục làm việc tại Việt Nam, điều này rất mất thời gian và tốn nhiều chi phí. Vậy người nước ngoài khi được cấp thẻ tạm trú thì có những quyền và nghĩa vụ gì?

 

Thông Tin Liên Quan