Theo quy định, người nước ngoài sẽ được cấp thẻ tạm trú khi có giấy phép lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn của thẻ tạm trú phụ thuộc vào thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lao động. Giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 02 năm, nên thẻ tạm trú được cấp theo giấy phép lao động cũng được tối đa 02 năm.

I. Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

 • Hộ chiếu của người xin cấp thẻ tạm trú, thời hạn còn ít nhất 13 tháng. 
 • Thị thực sử dụng tại Việt Nam có ký hiệu loại LĐ (Lao động) hoặc DN (Doanh nghiệp) do công ty bảo lãnh.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu 12 tháng.

II. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú bao gồm:

 1. Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện…
 2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
 3. Giấy phép lao động gốc của người xin cấp thẻ tạm trú.
 4. Phiếu Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan xuất nhập cảnh. (Mẫu NA16).
 5. Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6).
 6. Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8).
 7. Hộ chiếu (bản gốc) + visa Việt Nam đúng mục đích.
 8. Giấy đăng ký hoặc sổ tạm trú có xác nhận của Công an xã, phường nơi người nước ngoài đang cư trú.
 9. 02 ảnh 2x3cm, phông nền trắng

Chú ý: Nếu người nước ngoài ủy quyền cho nhân viên người Việt Nam đi xin cấp thẻ tạm trú với Cơ quan xuất nhập cảnh thì cần phải có giấy giới thiệu.

Hồ sơ cấp thẻ tạm trú đối với người nươc ngoài có giấy phép lao động
Hồ sơ cấp thẻ tạm trú đối với người nước ngoài có giấy phép lao động

III. Cơ quan tiếp nhận: 

Tùy thuộc vào trụ sở của công ty bảo lãnh đang hoạt động, người xin cấp thẻ tạm trú có thể nộp hồ sơ tại Phòng XNC thuộc công An tỉnh, thành phố hoặc Cục quản lý XNC thuộc Bộ Công An

III. Thời gian làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ tại Cơ quan xuất nhập cảnh. 

 

Thông Tin Liên Quan