Nhà đầu tư nước ngoài đứng ra thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua vốn góp vào công ty ở Việt nam là đối tượng được cấp thẻ tạm trú từ 2 năm đến 5 năm, thời hạn thẻ tạm trú phụ thuộc vào các yếu tố như: Quy mô doanh nghiệp, tỉ lệ góp vốn, quốc tịch người nước ngoài…

I. Điều kiện để người nước ngoài là nhà đầu tư được cấp thẻ tạm trú ở Việt Nam.

 • Người nước ngoài có hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 13 tháng trở lên. 
 • Visa nhập cảnh phải đúng mục đích, ký hiệu ĐT (visa đầu tư)
 • Việc góp vốn hoặc đầu tư vốn vào Công ty ở Việt Nam của người nước ngoài phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trong một số trường hợp, người nước ngoài có thể cung cấp các văn bản chứng nhận khác có đầu tư hoặc góp vốn hợp pháp).
Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài
Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

II. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư bao gồm:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư thể hiện chi tiết, rõ ràng phần vốn đầu tư hoặc vốn góp của người nước ngoài. 
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp
 • Mẫu chữ ký đăng ký lần đầu tại Cơ quan XNC (Mẫu NA16)
 • Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu NA6.
 • Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu NA8.
 • Nếu ủy quyền cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục thì cần phải có giấy giới thiệu. 
 • Hộ chiếu (bản gốc).
 • Sổ hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú hợp pháp được cấp bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài tạm trú.
 • Ảnh 2x3cm, phông nền trắng, rõ mặt. Số lượng: 02.

Chú ý: Visa của người nước ngoài phải là Visa Đầu tư ( ĐT) hoặc Visa doanh nghiệp (DN). Nếu người nước ngoài đã có thẻ tạm trú của một công ty khác thì phải nộp kèm theo khi xin cấp thẻ tạm trú mới.

III. Thời hạn thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Việt Nam

Sau 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.

 

Thông Tin Liên Quan