Theo nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016 qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài cụ thể như sau:

Mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (download tại đây):

 1. Doanh nghiệp, tổ chức:
 2. Địa chỉ:
 3. Điện thoại:
 4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:
 5. Cơ quan cấp:Ngày cấp:
 6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 
 7. Vị trí công việc:
 8. Số lượng:
 9. Trình độ chuyên môn:
 10. Kinh nghiệm làm việc:
 11. Mức lương:
 12. Địa điểm:
 13. Thời gian bắt đầu làm việc, thời gian kết thúc:
 • Thời gian nộp: tối thiểu 30 ngày dự kiến người nước ngoài sẽ bắt đầu làm việc chính thức tại doanh nghiệp.
 • Cơ quan nộp: Sở lao động Thương binh-Xã hội tỉnh, thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

Thông báo chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu thông báo chấp thuận lao động người nước ngoài

 

Thông Tin Liên Quan