Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT- BXD ban hành những quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Theo đó, kể từ ngày 16/01/2011, người lao động trên công trường có quyền từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không bảo đảm an toàn sau khi đã báo cáo với người phụ trách trực tiếp

 Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình bao gồm cả tổng thầu, nhà thầu chính và nhà thầu phụ trên công trường

Khi xảy ra tai nạn lao động do sự cố, nhà thầu phải bằng mọi biện pháp sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động, sau đó chuyển ngay đến cơ sở y tế để xử lý. Chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị có liên quan phải báo cáo kịp thời với các cơ quan quản lý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo quy định để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, tai nạn lao động.

 

Người lao động có quyền từ chối việc nguy hiểm
Người lao động có quyền từ chối việc nguy hiểm

 Người lao động cũng chỉ được thực hiện những công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo; chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy về an toàn lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao; làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì phải được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động.

 Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra thực tế các diễn biến trên công trường để điều chỉnh biện pháp thi công và an toàn lao động cho phù hợp; tuyển chọn người lao động đúng chuyên môn được đào tạo, đủ năng lực và sức khỏe theo quy định của pháp luật; cung cấp đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao động trên công trường; quy định cụ thể công việc thực hiện và trách nhiệm đối với những cá nhân quản lý công tác an toàn lao động trong quá trình thi công; tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làm công tác an toàn và người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả, khai báo, điều tra, lập biên bản khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, tai nạn lao động trên công trường.

Giấy phép lao động theo quy định là loại giấy tờ pháp lý căn cứ theo Bộ luật lao động của Việt Nam cho phép người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, lâu dài và hợp pháp. Các giấy tờ trong hồ sơ cần được dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa chứng nhận lãnh sự, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để dịch thuật hồ sơ qua website: Công ty dịch thuật Hà Nội - Việt Uy Tín.