Việt Uy Tín là công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài hàng đầu Việt Nam. Với hơn 9 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng hơn 30 chuyên viên tư vấn nhiệt tình, Chúng tôi tự hào am hiểu rất rõ, chi tiết tất cả các vấn đề liên quan đến pháp luật giấy phép lao động tại Việt Nam.

Theo điều 12 của nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016 thì quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cụ thể như sau:

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải xin công văn chấp thuận tuyển dụng lao động tại Sở lao động – thương binh – xã hội tỉnh, thành phố hoặc Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp mà doanh nghiệp hoạt động.

Quy trình cấp mới giấy phép lao động

Quy trình cấp giấy phép lao động như thế nào?

Bước 2: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tư vấn quy trình xin cấp giấy phép lao động

Trong quá trình tìm hiểu về quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, nếu có bất cứ thông tin nào chưa rõ hay thắc mắc, Quý khách hay liên hệ ngay cho Chuyên viên tư vấn của Việt Uy Tín để được giải đáp một cách rõ ràng nhất.

Ngoài cung cấp dịch vụ giấy phép lao động, Chúng tôi cũng nhận làm dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài với thời hạn bằng thời hạn của giấy phép lao động. Một khi người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì không cần phải gia hạn visa trong thời gian còn hạn của thẻ tạm trú.

 

Thông Tin Liên Quan