Người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động sẽ phải làm thủ tục xin xác nhận được miễn nộp lên Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động.

1. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị xin miễn cấp giấy phép lao động:

Trước ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016 qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động

- Không quá 02 năm.

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận được miễn cấp giấy phép lao động:

a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động;

b) Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

c) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động;

d) Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động là 01 bản photo kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu giấy tờ của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

 

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

4. Thời hạn nhận kết quả:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong quá trình Quý khách làm thủ tục để xin miễn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, nếu có vấn đề thắc mắc, Quý khách hãy liên hệ cho chuyên viên tư vấn của Việt Uy Tín để giải đáp tận tình và hướng dẫn Quý khách nộp hồ sơ một cách chính xác và nhanh chóng.

 

Thông Tin Liên Quan