Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho Lao động kỹ thuật bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (mẫu số 08)
  2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
  3. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
  4. Được đào tạo tối thiếu 01 năm chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác.
  5. Bản gốc Giấy phép lao động.
  6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính, đầu để trần.
  7. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư
  8. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (nguyên cuốn)

Tài liệu tiếng nước ngoài phải được hợp thức hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Nạp hồ sơ Cấp lại Giấy phép Lao động không sớm hơn (trước) 45 ngày kể từ ngày hết hạn, nhưng không trễ quá 05 ngày từ ngày hết hạn.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Gia hạn giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Gia hạn giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

 

 

Thông Tin Liên Quan